ANVÄNDARVILLKOR.

Senast uppdaterad: 2020-05-26

Följande villkor gäller specifikt för kunder hos Routine. Läs igenom dem noga och hör av dig till oss om du har frågor.

1. BAKGRUND

Detta avtal innehåller de villkor (“villkor”) som styr uthyrningen av produkter till kunden (“du”, “kund”) samt medlemstjänst som erbjuds på webbplatsen (”Medlemskap”) från Rent your Routine AB, org.nr 559236-4672 (“Routine”, “vi” eller “oss”), via webbplatsen www.rentroutine.com (“webbplatsen”). Du accepterar och bekräftar att du hyr produkterna och att ägandet av produkterna kvarstår hos Routine vid alla tidpunkter. Läs noga igenom dessa villkor. Genom att utnyttja webbplatsen eller ansöka om medlemskap via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. 
Om du inte accepterar villkoren kan du inte ansöka om medlemskap från Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera villkoren.

2. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN

Routine erbjuder kunden möjlighet att hyra produkter genom en månadsprenumeration. Beställningar kan endast göras av personer över arton 18 år eller innehar målsmans godkännande samt juridiska personer varvid representant för den juridiska personen skall kunna visa upp dokumentation som intygar att representanten har behörighet att teckna firman i den juridiska personen och binda denna i enlighet med villkoren.

3. BESTÄLLNING OCH BEKRÄFTELSE

Genom att du godkänner Routines köpvillkor samtidigt som du lägger din beställning uppstår ett bindande avtal mellan Routine och dig som kund. Om du inte vill följa detta avtal, vänligen avstå från att hyra produkter som erbjuds. I samband med att du lägger din beställning  av månadsprenumeration accepterar du att du blir betalningsskyldig motsvarande orderns totalbelopp, samt eventuella påföljande kostnader, såsom förseningsavgifter.

När vi tagit emot din order skickas en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress. Denna orderbekräftelse fungerar även som garantibevis efter fullt erlagd betalning.

Routine reserverar sig från avvikelse i leverans i de fall lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för din order. Om vi av någon anledning inte kan leverera det du beställt kommer du att kontaktas och erbjudas möjligheten att justera eller annullera din order.

4. PRISER

Alla priser på Routines webbplats är inklusive 25% svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisfel och prisjusteringar. I hyrespriset ingår frakt- och tvättkostnad samt kostnad för mindre lagningar. 

5. BETALNING

Betalning av hyresbeloppet sker i samband med beställning hos Routine och hanteras via betalningsplattformen Klarna. Betalning sker på webbplatsen med debet- eller kreditkort från Visa, MasterCard eller American Express. All data som hanteras i samband med betalning är krypterad.

6. LEVERANS

För att kunna hyra kläder hos Routine behöver din leveransadress vara inom Sverige. Leverans och upphämtning sker i av Routine eller partner till Routine.

7. ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Om du av någon anledning är missnöjd med din leverans (plagget inte passar eller inte stämde överens med dina förväntningar) är du välkommen att kontakta oss för att hitta en lösning. Du behöver kontakta oss så fort som möjligt – om du behåller din leverans under hela hyrperioden gäller inte ångerrätten hos Routine. Skicka ett mail till “info@rentroutine.com” så hjälper vi dig.

8. SÄKERHET

Routine vill att du som kund ska känna dig trygg med att lägga en beställning samt dela dina personuppgifter med oss. Vi använder oss av sk. säkra sidor där personuppgifter och annan information överförs och vid betalningar, vilket du kan se genom att webbadressen startar med ”https://”. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras i “10 Personuppgifter”.

9. DINA ÅTAGANDEN

9.1 Användning av produkter

Det är viktigt att du behandlar de kläder du hyr med omsorg och returnerar dem i så nära de skick du fick dem i som möjligt. Mindre slitage är något som kan uppstå och det innebär ingen extra kostnad för dig.

9.2 Ersättning av skadat eller borttappat plagg samt klädpåse

Om ett plagg eller en klädpåse försvinner eller förstörs så att det inte går att laga och inte kan användas igen kommer du bli ersättningsskyldig. För en borttappad eller skadad klädpåse blir du ersättningsskyldig 250 kr. För ett borttappat eller skadat plagg kommer du få köpa plagget utav oss för retail priset. Du är helt ansvarig för förlust och stora skador, stöld, brand, fläckar eller någon annan orsak, annat än normalt slitage.

9.3 Förseningsavgifter

Vid avslutad hyresperiod skall de plagg som du har kvar vara oss tillhanda senast 3 dagar efter hyresperiodens slut. För varje dag efter sista återlämningsdatum debiteras du 100 kr i förseningsavgift. Är plaggen fortfarande inte oss tillhanda 30 dagar efter sista återlämningsdatum betraktas återlämningen som utebliven och du blir ersättningsskyldig ett belopp motsvarande plaggens inköpspris inklusive föregående förseningsavgifter. Dessa avgifter debiteras direkt från ditt konto.

9.4 Insamling

Om du inte betalar det belopp som du är skyldig oss vid förfall, kan vi införa förfaranden för insamling. Du samtycker till att betala kostnaderna för insamling, inklusive, utan begränsning rimliga advokatkostnader.

9.5 Borttagning

Vi förbehåller oss rätten att säga upp din rätt att hyra produkter hos Routine när som helst i händelse av ett brott mot detta avtal eller utan anledning eller någon annan orsak i vår bedömning.

9.6 E-post

Vi kommer att använda inställningar och beställningar du lämnar på vår webbplats för att skicka e-post och andra marknadsföringsmaterial. Du kan välja att inte ta emot dessa e-postmeddelanden genom att klicka på länkarna längst ner på dessa e-postmeddelanden. 

10. PERSONUPPGIFTER

När du hyr kläder av oss behöver vi spara en del personuppgifter för att kunna genomföra en leverans till dig. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Kontaktuppgifter till Routine finner du längst ner i denna information.

Genom att acceptera villkoren samtycker du till att Routine behandlar kontaktuppgifter såsom namn, e-post och adress betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort

Routine kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera din order, för att analysera ditt användande samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning.

Kontaktuppgifter används för att administrera och leverera din order. Betalningsuppgifter används för att kunna ta emot betalning för din order.

Du som kund har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som Routine utför avseende dig som kund. Du har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

Vi delar dina personuppgifter med:

Polisen vid utredning av brott

Stripe Inc för betalningslösning

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

E-mail: info@rentroutine.com

Telefon: +46 707978272

Adress: Bergsgatan 3A, 112 23 STOCKHOLM

11. FORCE MAJEURE

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Routine inte råder över och som förhindrar Routine att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Routine från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

12. TVISTER

Tvist avseende dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag, av svensk domstol.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om annat inte anges i dessa villkor, äger Routine, eller Routines licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke.

14. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Routine och kunden avseende hyrandet och användandet av produkter hos Routine, och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser med avseende på detta.